Zhvillimi i Strategjive të Çmimit nga Jusuf Zeqiri

200

Ky kapitull përshkruan se si kompanitë zhvillojnë dhe vendosin çmimet.