“Tetova- qyteti i së ardhmes”

49

Anëtarët e Revolucionit të qetë zhvilluan një anketë me ndihmën e të rinjve nga Komuna e Tetovës, në lidhje me vizionin e tyre për të ardhmen e qytetit të Tetovës, gjegjësisht se si të rinjtë e shohin qytetin në të ardhmen.

Përgjigjet e të anketuarve janë të pasqyruara në muralin tonë të ri, në hyrje të qytetit të Tetovës.
Murali përshkruan qytetin e urbanizuar dhe të modernizuar të Tetovës, me transport publik të zgjidhur, urë qelqi, rrokaqiej, parqe të gjelbërta dhe ajër të pastër.

Dhe e gjithë kjo është arritur përmes punës së frytshme të qeverisë lokale, po aq të vlefshme sa bletët në muralin.

Realizimi i muralit është financuar nga Fondacioni Shoqëri e Hapur Maqedoni.